2019: 08(03)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2019 08(03)

Dikbaş, O., Çağlar, D.

Implementation of Financial Statement Analysis: The Case of 5 Star Hotel in TRNC

Research 1-20

Aka, K.

Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Research 21-39

Almammadov, V.

Azerbaycan'ın Enerji Stratejisi

Research 40-53

Yılmaz, N.

Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method

Research 54-66

Kavcıoğlu, Ş.

Dünyada ve Ülkemizde “Factoring” Uygulamaları-Tedarik Zinciri Finansmanında “Factoring”in Rolü

Research 67-90

Güriş, S., Yılgör, M.,

Kömüryakan, F. Üçüz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Analizi: Panel Veri Yaklaşımı

Research 91-101

Türegün, N.

Etik Algısının Kültürel Boyutlar Açısından Değerlendirilmesi: MINT Ülkelerindeki Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma

Research 102-119

Karatekin, Ş., O. Dinçsoy, M.

Sanal Para Piyasası ve Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu

Research 120-138

Kayğın, E., Zengin, Y.

Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma

Research 139-155

Ç. Çelik, N., Kıral, B.

Eğitimde Bencillik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Research 156-168

Teber, B.

Mâturidî’nin Te’vîlâtu’l-Kur’ân’ı Temelinde Kur’ânî Bir Kavram Olarak “Tatavvu”

Research 169-178

Kazaz, İ., Dinçsoy, E. E.

Sermaye Yatırımları, İthalat ve İhracat Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Kosova Ekonomisi Üzerine Örnek Çalışma

Research 179-190

Karaoğlan, H.

Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar

Research 191-203

Bekiroğlu, B., Tatar, O.

Genç Yetişkinlerde Kişisel İyi Oluşun Duygu Odaklı Yapılarla İncelenmesi

Research 204-218

Acarer, T., Dinçer, S. E.

Çok Kriterli Karar Alma Yöntemleriyle Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ticari İlişki Analizi: Entropi ve Copras Yaklaşımı

Research 219-240

Arabacı, H., Aytaç, A.

Effect of Central Bank's Short-Term Interest Rates in The Economy After 2008 Global Financial Crisis: The Case of Turkey

Research 241-248

S. Yamaçlı, D.

Determinants of the Short-Run Interest Rate in Turkey: A Taylor Rule Approach

Research 249-257

Öktem, B.

Investigation of the Sustainability Index in Developing Countries and Turkey Size

Research 258-269

Çanakçıoğlu, M.

Yalın Düşünce Felsefesinde İsrafla Mücadele Araçları

Research 270-282

Yıldız, B.

E7 Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Kentleşme Arasındaki İlişki

Research 283-297

Total Pageviews