2020: 09(02)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2020 09(02)

Yılmaz, N.

Türkiye’deki Özel Bankaların TOPSİS Yöntemiyle Performans Analizi 

Research 1-13

Çelik, R.

Tık Odaklı Habercilikte “Tık Yemi” Taktiği: Koronavirüs (Kovid-19) Örneği 

Research 14-25

Saracel, N., Aksoy, I.

Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum 

Research 26-34 

Tezel, Ö., Yıldız, E.

Sürdürülebilir Atık Yönetimi Uygulamalarında Dünya ve Türkiye Karşılaştırması: Edikab Örneği 

Research 35-48

Demirkale, Ö., Özarı, Ç.

OECD Ülkelerinin Makroekonomik Göstergelerine Göre K-Ortalamalar Yöntemi İle Analizi: Ekonomik Özgürlük Endeksi İle Karşılaştırılması 

Research 49-58

Ün, T., Bozkurt, G., Baksi, Y., Şahin, M.

Box-Jenkins Technique of Employment Rate in Turkey Using Modeling and Mid-Term Forecasting 

Research 59-68

Rasim, Y.

İller Arası Ticaretin Belirleyicileri: Tekirdağ İli Örneği 

Research 69-74 

Ökten, B.

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi Tercih Nedenleri ve Beklentileri 

Research 75-82

T. Danışmaz, A.

Covid-19 Salgınının Tüketicilerin Online Alışveriş Tercihine Etkisi 

Research 83-90

Arabacı, H., Yücel, D. 

Pandeminin Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Türkiye Merkez Bankası Tarafından Finansal İstikrarı Sağlamak Amacıyla Alınan Önlemler 

Research 91-98

Gültekin, T., Bahadır, A.

Einfühlung Kavramı Bağlamında Tracey Emin’in ‘‘1963-1995 Yılları Arasında Uyuduğum Herkes’’ ve Yatağım’ Eserlerinin Çözümlenmesi. 

Research 99-106 

Ertuğrul, A., Karamustafaoğlu, O.

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Kayseri Bilim Merkezi 

Research 107-116 

Ersoy, K., Altın, B., Sarıkaya, B., Özkardaş, O.

The Comparison of Impact of Health Anxiety on Dispositional Hope and Psychological Well-Being of Mothers Who Have Children Diagnosed with Autism and Mothers Who Have Normal Children, in Covid-19 Pandemic 

Research 117-126 

Özalp, Z.

Covid-19 Bağlamında Devletlerin Hak ve Sorumlulukları 

Research 127-132

Total Pageviews