2020: 09(03)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2020 09(03)

Yılmaz, F., Pülat, R., Söyük, S.

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sessizlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Research 1-20

Çiçek, H., Bulak, M.E.

KOBİ’lerde Bir Motivasyon Aracı Olarak Liderlik ve Öneriler

Review 21-30

Kesenci, M.

Rönesans Döneminde Dört Kadın Ressam: Levina Teerlinc, Catherina Van Hemessen, Sofonisba Anguissola ve Lavinia Fontana

Research 31-48

Tutkavul, K.

Modeling the Relationship Between Capital Structure and Return by Ridge Regression Method: An Application in Turkish Airlines Inc.

Research 49-65

Öngün, E., Eyi, S.

Nursing Care Plan Standardization and Its Mobile/Web Delivery Application: An Interactive Tool Developed for Nurse Practitioners and Their Supervisors

Research 66-84

Güriş, S., Çağlayan A., E., Bülbül, H.

Enflasyon Yakınsamasının Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Kırılgan Beşli Örneği

Research 85-92

Kırman, A., Kesbiç, Y.

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Çevresel Kuznets Eğrisi’ nin Geçerliliği

Research 93-104

Güriş, B., Tiftikçigil, B.Y.

The Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Turkey

Research 105-111

Göker, N., Asutay, H.

Türk Gençlik Yazın Türünde Bilim Kurgu Türü: ‘Barış Müstecaplıoğlu’’nun Osmanlı Cadısı Adlı Eseri

Research 112-123

Acarer, T.

Yeni Nesil Mobil Erişim Sistemlerinin Kobilerin Finansal İşlerinde Sunduğu Değişimler ve Yeni Fırsatlar

Research 124-132

Nazife, B., Danış, G.

Üniversitedeki Kız Öğrencilerin Özgüven Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Research 133-140

Kalelioğlu, U. B.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyoloji’ye İlgisi ve Sosyoloji’nin Kurumsallaşmasına Yönelik Girişimleri

Research 141-151

Atak, M.

Ayetler ve Hadisler Işığında Evlilik ve Boşanma Sürecine Psikolojik Bakış

Research 152-163

Erdal, G., S. Başbuğ, D., Erdal, K.

Anadolu ve Türk Kültüründe Zeytin

Research 164-169

Cesur, F., Kozhan, S.

İmalat Sanayisine Kısa Bir Bakış

Research 170-179

Karlıoğlu, B., Parlar, H.

Evli Bireylerde Bağlanma Stillerinin Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Research 180-187

Yıldırım, E., Parlar, H.

Üniversite Öğrencilerinin Aşk Stillerinin Evlilik Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Research 188-195

Arabacı, H., Yücel, D.

COVID-19 Pandemisinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi

Research 196-208

Hıdıroğlu, D.

Covid-19 Salgın Krizinde Etkin Bir Finansal Ortam Sağlama ve Yabancı Yatırım Projelerinin Teşviki: Kitle Fonlaması Uygulamaları

Research 209-216

Yaman, İ. D., Yıldız, M.

Aksaray Hasan Dağı Bozboyun Tepesi Obsidiyen Kaynağının Arkeolojik ve Jeolojik Değerlendirmesi

Research 217-226

Total Pageviews