2021: 10(03)

Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2021 10(03)

Yurtcicek Ozaydin, S.

Hashtag Wars, Online Political Polarization and Mayoral Elections

Research Article 548-557

Bölükbaşı, M.

Batı Dünyasında Yapılan İlk Kur’ân-ı Kerîm Çevirileri

Research Article 558-563

Öztürk, G.

Covid-19 Salgınına Yönelik Koruyucu Sağlık Davranışlarının Kişilik Yapıları ve Savunma Mekanizmaları Üzerinden Değerlendirilmesi

Review Article 564-579

Bora, S., Özkardeş, O.

Otizmli ve Down Sendromlu Çocuğu Olan Ailelerde Sosyal Destek Algısı ve Aile İşlevselliğinin Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi

Research Article 580-593

Canbaz, S.

A Study on Organizational Justice and Organizational Commitment

Research Article 594-613

Oğuz, B. B.

Semirmek Usulleri ve Zayıflamak Çareleri: 20. Yüzyıl Başında İdeal Bedene Dair Kavramlar

Research Article 614-630

Pusat, E. H.

Türkiye’den Almanya’ya İşçi Göçünün, 1960 Sonrası Türk Sinemasına Yansımaları

Research Article 631-638

Tüzer, M., Doğan, S.

İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri

Research Article 639-656

Üstün, A., Bahçıvan, H. Z.

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Becerilerine ve Yönetim Süreçlerinde Karşılaştıkları Cinsiyetçi Yaklaşımlara İlişkin Tutumları

Research Article 657-677

Çevik, N., Bingöl, M., Demirci Şenkal, A.

Bir Tasarım Nesnesi Olarak Kamusal Alanda Kaligrafik / Tipografik Düzenlemeler

Research Article 678-695

Ekin, E., Sarıkaya, Z.

AHP Tabanlı Topsıs Yöntemi ile Afet Sonrası Acil Toplanma Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama

Research Article 696-713

Hatipler, M., Daşkıran, Sena

Etkileri ve Sosyo-Psikolojik Boyutuyla Göç

Research Article 714-728

Turan, C.

Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale Kavramı: Balkanlar Örneği

Research Article 729-737

Ekin, E.

İnsan Kaynaklarında Personel Seçim Problemlerine Promethee Yöntemi ile Çözüm Yaklaşımı

Research Article 738-746

Demirezen, S.

ARIMA ve Rassal Orman Yöntemi ile Altın Fiyatlarının Öngörülmesi ve Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması

Research Article 747-758

Total Pageviews