2022: 11(01)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2022 11(01)

Doğan, M.

The Impact of The Russia-Ukraine War on Stock Returns

Research Article 1-9

Bayat, M.

Hazcı ve Faydacı Satın Alma Arasındaki İlişkinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi: Kozmetik Sektörüne Yönelik Bir Uygulama

Research Article 10-30

Özden, Ü. H., Erişlik, K.

Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizi (SMAA-2) ile Yaşanabilir En İyi Ülkelerin Sıralanması

Research Article 31-43

Erol, D.

Ödemiş Müzesinde Bulunan Doğu Sigillata B Seramikleri

Research Article 44-51

Olcay, Z. F.

The Investigation on Occupational Accidents in Construction Sector: A Comparison of 2019-2020 Data in Turkey

Review Article 52-59

Durdubaş, K.

Televizyon Reklamlarında Yaşlı Temsilinin Yaşlılık Algısına Etkisi

Research Article 60-76

Özyeşil, M.

Are indices good estimators of sustainable market timing? Analyzing the Relationship between BDI, VIX, and GEPU Indices and Stock Exchanges: A Study of Developed Country Stock Exchanges

Research Article 77-104

Uyanık, S.

Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Gemiadamları Üzerine Bir Araştırma

Research Article 105-120

K. Duman, N., Akbaba, A.

Lise Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalıklarının ve Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi

Research Article 121-131

Demiral, G.

Tübitak (4007) Tarafından Desteklenen Teknolojiye Dokun Adlı Bilim Şenliği Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Research Article 132-142

K. Güloğlu, F.

Güçlendirme Yaklaşımı Çerçevesinde Engelli Kadınlar İçin Sosyal İçermede Olumlu Stratejiler

Review 143-156

U. Kara, I., Zekioğlu, A.

Decision-Making in Covid-19 Crisis: A Case Study

Research Article 157-164

A. Gürbüz, S.

Gazâlî ve Augustinus Açısından Mânevî Olgunlaşma Merhaleleri

Research Article 165-175

Ağırman, E., Osman, A. B.

Development and Environment Quality Nexus in Turkey: An Empirical Study

Research Article 176-186

Eskin, İ., Bayoğlu, Z. A.

Rİsk Odaklı İç Denetİm: Kuyumculuk Sektöründe Bİr Vaka Çalışması

Research Article 187-197

Total Pageviews