2022: 11(04)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2022 11(04)

Nehir, Y.

Şanlıurfa Ulu Cami Avlusunda Bulunan St. Stephan Kilisesi’nden Kalma Sütun Başlıkları

Research Article 493-508

Yılmaz, Ş.

Türkiye’de Evde Bakım ve Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Özbekistanlı Göçmen Kadınlar Örneği

Review Article 509-523

Kurtça, V. E.

Zihin Yetersizliği Olan Yetişkin Bireylere İletişim Sırasında Kişilere Gereksiz Dokunmadan Kaçınma Becerisinin Öğretiminde Sosyal Öykülerin Etkililiği

Research Article 524-541

Ergün, Ö. R.

Türkiye’de Göç ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article 542-549

Dikme, H., Sucu, İ.

Sağlık Kurumlarında Etkili Bir İletişimin Anahtarı Olarak Sosyal Medya Yönetimi

Research Article 550-556

A. Belek, H.

Rational Drug Use and Drug Tracking System Hospital Infection in Terms of Medical Law

Research Article 557-566

Ildız, H., Unakıtan, G.

Aspir Üretiminin Ekonomik Analizi

Research Article 567-573

Çolak, Z.

Endüstri 4.0 Farkındalığı ve Teknolojiye Yönelik Tutumun Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi

Research Article 574-594

Aktop, V. S.

Merkantilizmin Osmanlı Devleti-Avrupa Ticari İlişkilerine Yansımaları

Research Article 595-601

Demirel, S.

Madde Bağımlılığı Bulunan Çocukların Damgalanma Durumlarının Sosyolojik Analizi

Research Article 602-609

Aydın, M., Toprak, F., Aslan, M., Aydın, M.

Öğretmenlerin Mesleki Profesyonellik Davranışlarının İş Doyumları Üzerindeki Etkisi

Research Article 610-618

Yıldırım, T.

35 mm Sesli Filmden Kalan Fotogramların Sessiz Foto-Filme Dönüşümü: Sergey Eısensteın’in İhtilaflı Bejin Çayırı (Sscb, 1935-1937) Hakkında

Research Article 619-629

Şehirli, Y. A.

Balkan Savaşları’nın (1912-1913) Nedenleri

Research Article 630-636


Total Pageviews