2023: 12(01)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2023 12(01)

Moç, T.

Merhamet Yorgunluğunun İş Stresine ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Hemşireler Üzerine Bir Araştırma

Research Article 1-12

Hoşgör, H., Bozkurt, Ş. A.

Sağlıkta Yapay Zekâ ve Robotlar Hakkında Kimler Ne Düşünüyor? Kuşaklar Üzerine Bir Araştırma

Research Article 13-25

Kırklıkçı, A. B., Dilay, Y.

Perceptions of Vocational School Students on Institutionalization and Performance of Production Businesses

Research Article 26-35

Doğan, N.

Nöroyönetim

Research Article 36-43

Kotan, S.

“Manderlay” Ve “Dogville” Filmlerinde Yabancılaştırma Teknikleri: Brechtyen Yaklaşımın Sinemadaki İzleri Üzerine Bir Değerlendirme

Research Article 44-52

Gül, Y. E.

Bilimsel Araştırmalarda Yaklaşım ve Tasarıma Kuramsal Bir Bakış

Review Article 53-62

Baykal, K. B., Akıllı, K.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hayat ve Emeklilik Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Entropi Tabanlı WASPAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Research Article 63-80

K. Erol, K.

Discloure of Free Trial experience Via Hyperbolic Discounting and Endowment Tendencies

Review Article 81-89

Say, S., Doğan, M.

Depremlerin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: 2023 Yılı Kahramanmaraş Depremi Örneği

Research Article 90-97

Gürsoy, S., Zeren, F., Kevser, M., Akyol, G., Tunçel, M. B.

The Impact of 2023 Turkey Earthquake on İstanbul Stock Market: Evidence from Fourier Volatility Spillover Test.

Research Article 98-105

Gülhan, A. B., Tümay, H.

Kimya Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimle Kimya Öğretimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Research Article 106-117

Turan, R., Saygı, K., Doğan, M., Konca, F.

Kolaylaştırıcı Düzenlemelere Veri Olarak: Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Karşılaştıkları Zorluklar ve İhtiyaçları

Research Article 118-137

A. Şenbayram, E.

Artan E-Ticaret Hacminin İstihdam Sağlama Noktasında Kent Ekonomisine Etkisi

Review Article 138-147

Uzun, F.

Bist’te İşlem Gören Metal sektörü Firmalarının Sermaye Yapılarının Belirleyicileri

Research Article 148-165

Gün, S.

Lojistik Sektöründe Lashing ve Unlashing Operasyonlarının Yük Taşımacılığındaki Önemi

Research Article 166-179

Doğan, K. C.

Ombudsman Teorisi ve Hong Kong’da Ombudsman Deneyimi

Research Article 180-186

Dilay, S.

Astar Kazıma Tekniğinin Seramik Sanatındaki Uygulamaları

Research Article 187-195Total Pageviews