2023: 12(03)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2023 12(03)

Günaydın, T., Ümmet, D.

Ergenlerde Psikolojik İyi Oluş ve Duygusal Özerklik Arasındaki İlişkide Anne Baba Tutumlarının Aracı Rolü

Research Article 312-324

Barakalı, O. C., Ağırman, E.

İşletme Sermayesi Yönetimi Ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Kimya, Petrol, Plastik Endeksi (XKMYA) Delilleri

Research Article 325-337

Aktaş, Y.

Devlet Malzeme Ofisi E-Satış Portalı Uygulamasının Kamu Kurumlarına ve Yerli Firmalara Katkısının Değerlendirilmesi

Research Article 337-348

Göncü, K. K.

Sektörel Tahminleme Amaçlı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Üzerine Bir Literatür Taraması

Research Article 349-354

Gülden, G., Karaaziz, M.

Cinsel İşlev Bozukluğunda; Bağlanma Stilleri, Çocukluk Çağı Travmaları ve Psikolojik Esneklik Üzerine Bir Derlem

Review Article 355-360

K. Ocak, B., Erdoğdu, E.

Rumination and the Default Mode Network (DMN): A Brain Network Review

Review Article 361-367

Ayral, G., H. Aslan, E., Saracel, N.

Etik Satış Davranışının Müşteri Sadakatine Etkisi

Research Article 368-381

Karahan, E., Kazaaziz, M.

Majör Depresyon ve Tükenmişlik: Bir Olgu Sunumu

Letter to the Editor 382-389

G. Pamuklu, A., B. Fındıkçı, M.

Grafik Tasarımda Etik Sorunlar: Akademisyen Görüşleri

Research Article 390-400

Ç. Baykal, D., K. Özdemir, F., Beydağ, K. D.

Hemşirelik ve Ebelik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Afete Hazırbulunuşluğu ve Etkileyen Faktörler

Research Article 401-411

Özkoçak, V., Kırık, M.

Seçim ve Propaganda Süreçlerinde Yapay Zekâ, Büyük Veri ve Algoritmaların Etkisi: 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri Örneği

Research Article 412-428

Total Pageviews