2023: 12(06)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2023 12(06)

Gür, B.

The Causes of the Inflation in Türkiye After the Covid-19 Pandemic and Strategies to Fight Inflation

Research Article 698-709

Kalsın, B.

Dijital Diplomasinin Ulus Markalaşmasındaki Rolü: İsveç Örneği Üzerine Bir İnceleme

Research Article 710-723

Benli, M., Güner, T., Tezer, H. (2023). Türkiye’de Tarımsal Üretimin İktisadi

Türkiye'de Tarımsal Üretimin İktisadi Büyüme Üzerindeki Simetrik ve Asimetrik Etkileri

Research Article 724-734

Altınışık, A., Beydağ, K. D.

Çocuk Kliniğinde Yatan 0-1 Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Research Article 735-744

Yüksel, M. Y., Köse, N., B. Özen, Ö.

Orta Yetişkinlik Dönemindeki Öğretmenlerin Öznel İyi Oluşları ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Review Article 745-757

Baran, B.

Türkiye Türkçesinde Ünlülerle İlgili Ses Olaylarının Öğretimi Üzerine

Research Article 758-765

Kaya, A.

Öğretmenlerin Eğitim-Öğretimde Karşılaştıkları Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Research Article 766-772

Haylı, Ç. M., Sakallı, A., Avcı, M. Z., Yar, D.

Suskun (Susturulmuş, Bastırılmış) Kadınların İncelenmesi

Research Article 773-786

Kızılcan, S., Hoşgör, H., Güngördü, H.

Özel Bir Havayolu Şirketine Yönelik Yapılan E-Şikâyetlerin İncelenmesi: Corendon Havayolu Şirketi

Research Article 787-794

Yıldız, D.

Örgütlerde İşgören ve İşverenlerin Güncel Sorunu: Sessiz İstifa

Review Article 795-802

Total Pageviews