2023: 12(13)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2023 12(13)

Çevik, Z.

Evolution and Trends in Accounting History Research: A Quantitative Bibliometric Analysis

Research Article 1524-1535 

Efendioğlu, İ. H., Akel, G., Değirmenci, B., Aydoğdu, D., Elmasoğlu, K., Bumin Doyduk, H. B., Şeker, A., Bahçe, H.

The Mediating Effect of Blockchain Technology on the Cryptocurrency Purchase Intention

Research Article 1536-1559 

Yılmaz, E., Özdemir, G., Özcan, Ö.

Türkiye’de Kırdan Kente Göçlerin İktisadi Arka Planı ve Göçün Toplumsal Yapıda Yarattığı Değişimlerin Göçmen Kadınlar Üzerindeki Etkileri 

Review Article 1560-1567 

Yengin, Y. T., Demirkale Kukuoğlu, O. C.

“Doğayı Yok Etmek, Hayatı Yok Etmektir” Temalı Afiş Tasarımlarının Göstergebilimsel Analizi

Research Article 1568-1579 

Kuzu, E. S.

Tasarımda Yeni Bir Paradigma Olarak Doodle Tasarımları ve Örnek Çalışmalar

Research Article 1580-1590 

Aka, S.

Mythology in Game-Based Works of Gabriel Orozco

Research Article 1591-1599 

Gürgöze, H., Köseler, A. T.

Giyilebilir Seramik Form, Tanga

Research Article 1600-1608 

Koçyiğit, E.

Abdal Musa Dergâhı Dervişlerinden Kâfi Baba ve Tekkesi

Research Article 1609-1621 

Engin, M.

Osmanlı Devleti’nde Mevlevihânelerin Dinî Mûsikîye Katkısı “İstanbul Örneği”

Research Article 1622-1634 

Dönmez, M., Dönmez, M., Kaya, Ü.Ü.

Amerika'nın Erken Çocukluk Eğitimi Perspektifi: Liderlik, Kalite Göstergeleri ve Eyalet Politikaları

Research Article 1635-1645


Total Pageviews