2020: 09(01)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2020 09(01)

Tuna, A. F., Turanlı, M.

An Investigation of the Relationship Between Five Factor Personality Traits and Individual Innovativeness in Service Industries

Research 1-9

Tunca, G., Geleri, G.

Okul Türleri Açısından Ergenlerde Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Araştırılması

Research 10-18

Y. Koyuncu, J., Ünal, H. S.

Does Inflation Have A Long Run Impact on Economic Growth in Turkey?: An Empirical Evidence

Research 19-26

Unurlu, Ç.

The Effects of the Store Image on Shopping Satisfaction

Research 27-34

O. Şahin, I. F.

Kadın Yoksulluğu: “Nedenleri ve Mücadele Yöntemleri”

Research 35-47

Doğruyol, B.

Benlik Düzenleme Odağı Değerler Yoluyla Ölçülebilir mi?

Research 48-54

Aydın, Ö.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Maden Nakliyesi için Araba ve Hayvan Tedariki: Sivas ve Tokat Şerʽiyye Sicillerine Göre (1790-1842)

Research 55-72

Y. Karahan, Z. G..

A Posthuman Vampire: Rational Science and Racial Views in Bram Stoker’s Dracula

Research 73-80

Karataş, İ.

Turkish Defense Industry’s Scramble Against Arms Embargoes and Engine Production

Research 81-90

Yılmaz, G., Y. Günay, G.

Presenteeism ve İş Stresinin Çalışan Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

Research 91-106

Benli, M.

External Debt Burden – Economic Growth Nexus in Turkey

Research 107-116

Demirci, S.

Necm Sûresinin İlk Ayetlerinin Mi’râc Mu’cizesi İle İlişkisi

Research 117-128

Kazaker, G.

Elverişsiz Teşebbüs ve Mefruz Suç Ayrımı

Research 129-141

Güner, B.

Tunceli İli’nde Organik Tarım; Gelişimi ve Sorunları

Research 142-151

K. Akbay, M.

Birleşmiş Milletler Şartı’nda Belirtilen Amaçlar ile Çevre Arasındaki İlişkiler

Research 152-171

Durukan, A., Has, A.C.

Antik Dönem Yunan Dünyası’nın Ağırbaşlı ve Zarafetli Kadınları: Pudicitia ve Herculaneum Tipli Kadınlar

Research 172-180

Öztaşkın, M.

Olympos’ta Bulunmuş Figürlü Bir Ampullanın İkonografik Değerlendirmesi

Research 181-188

Çiftçi, M.

İpotekli Konut Satın Alma Eğiliminin Yaşla İlişkisi

Research 189-208

Eryılmaz, F., H. Yılmaz, D.

Macro-effectiveness of Unconventional Monetary Policy: A Structural VAR Analysis in an Economic and Monetary Union

Research 209-229

Total Pageviews