2022: 11(03)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2022 11(03)

Salihi, E.

2003 Sonrası Irak Dış Politika Karar Yapımına Etki Eden Faktörler

Research Article 276-291

Küçükoba, E.

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde NLP Tekniklerinin Önemi

Review Article 292-305

Tüzer, M, Doğan, S.

Sürdürülebilir Enerji Politikasında Enerjinin Temel Boyutlarının Rolü

Research Article 306-326

K. Özcan, Z., İbiş, N.

Sektörel Kalkınmada Turizm ve Belediyeler

Research Article 327-343

Benli, M., Ekinci, A., Çağlar, A.

Does Governance Matter for Foreign Direct Investment? A Comparative Analysis

Research Article 344-357

Kurt, M.

Amorium Kenti Kazıları Lüle Buluntuları

Research Article 358-369

Turgut, E., G. Güler, E.

Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Kazanımı ve Müşteri Elde Tutma Üzerindeki Etkisi: Marmara Bölgesi Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Research Article 370-380

Çevik, Y.

Redemption through ‘New Beginnings’: Reading The Kite Runner by K. Hosseini

Research Article 381-387

Tekbaş, M.

Ekonomik Özgürlük ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çin Örneği

Research Article 388-398

A. Şenbayram, E.

Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Yeşil Finans

Review Article 399-409

Koşaroğlu, Ş. M.

Türkiye’de Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin NARDL Yöntemiyle Analizi

Research Article 410-417

Çam, M.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Yokluğu

Research Article 418-426

Özkahveci, E., Civek, F.

Marka Bilinirliği Perspektifinde Bitcoin Bir Jenerik Marka mı?

Research Article 427-446

Baran, E.

Faslı Yazar Tâhir Bin Cellûn'dan Rüşvet Üzerine Sarsıcı Bir Kurgu (Bay Ahlakın Çöküşü)

Research Article 447-456

Çerçi, Ü. Ö.

Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler: Nöro-Halkla İlişkiler (Nöro’pr)

Research Article 457-465

Gültekin, D.

Türkiye’de Zorunlu Eğitim Serencâmı: Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Bir Değerlendirme

Research Article 466-482

Doğan, N.

Yeşil Yönetim

Research Article 483-492

Total Pageviews