2021: 10(02)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2021 10(02)

Furan, E., Cinel, M. O.

Örgütsel Adalet Unsurlarının Örgütsel Stres Üzerindeki Etkisinin Analizi: Deniz Ürünleri İşleme Tesisi Çalışanları Örneği

Research Article 233-251

Erol, G.

Türkiye’de Yabancılara Arapça Öğretiminde Kullanılan Öğretim Setlerinde Yer Alan Yazma Etkinliklerinin Avrupa Ortak Başvuru Metnine (AOBM) Uygunluğunun İncelenmesi

Book Review 252-258

Özkahveci, E., Civek, F.

Tüketim ve Çocuk İlişkisinin Teorik Olarak Değerlendirilmesi

Research Article 259-271

Akkaya, O., Özkan, Ö.

Türkiye’de İl Bazlı Etkinliğin Stokastik Sınır Testi Analizi

Research Article 272-286

Gür, G., Wolff, R. A.

COVID-19 Pandemi Döneminde Z Kuşağı ve Holakrasi Yönetimi

Research Article 287-295

Güzel, S.

Covıd-19 Söylemi ve Toplumsal Yansımaları

Research Article 296-311

Evcan, H.

Güvenlikleştirme ve Bölgesel Güvenlik Kompleksi: “Arap Baharı” Üzerinden Değerlendirmeler

Research Article 312-327

Çınar, İ., Acar, Y.

Televizyon Dizilerinin Ekonomi ve Turizm Üzerindeki Etkileri: Diriliş Ertuğrul Örneği

Research Article 328-346

Saracel, N.

Dijital Sürdürülebilirlik, Boyutları ve Koşulları

Review Article 347-356

Çetinkaya Karafakı, F.

Covid-19 Pandemisi Sonrası Ekolojik Temelli Yavaş Kent Hareketinin Yaygınlaştırılması

Review Article 357-363

Sedefoğlu, G., Güriş, B.

The Relationship between Globalization and Air Transport in Turkey: A Cointegration Analysis

Research Article 364-372

Acarer, T.

Bilişim Sektöründeki Gelişimin Türkiye’deki Online Ürün Tedarik Süreci Üzerindeki Etkisi ve Kısa Süreçte Tüketicilerin Sosyo Ekonomik Davranışlarında Ortaya Çıkan Farklılaşma

Research Article 373-389

Çetinkaya Karafakı, F.

İslam Bahçeleri Tasarım Kriterlerinin Şekillenmesinde Cennet Kavramının Etkisi

Review Article 390-400

Kılıç, B.

Romantik İlişkilerde Psikolojik İyi Oluş ve İlişki Boyutları Üzerine Bir İnceleme

Research Article 401-417

Yayan, G., Kanal, E.

Yusuf Şengür’ün Eserlerindeki Semboller 

Art and Literature 418-429

Türkmen, A.

Müşterilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatine Etkisinin İncelenmesi: İstanbul İlinde Bir Araştırma

Research Article 430-440

Bölükbaşı, M.

Libya Arapçasında Yer Alan Türkçe Kelimeler ve Geçiş Yolları

Research Article 441-448

Tanrıkulu, M.

80. Yılında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü Yönleriyle Türk Coğrafya Kurumu

Research Article 449-461

Göncü, K. K., Çetin, O.

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçleri: Patoloji Laboratuvarı Risk Değerlendirme Çalışması

Research Article 462-474

Koltuk, D. A., Ak, T.

Türkiye - Rusya İlişkilerinin Son On Yılı (2010- 2020): Rekabet Mi, İşbirliği Mi

Research Article 475-487

Karademir, Ç., Çalışkan, H.

Ergenlerde İyimserlik ve Kötümserliğin İyilik Hali Üzerindeki Yordayıcı Rolü

Research Article 488-497

E. Bilgiç, D., Küçük, E.

Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde Herkes İçin Tasarım, Cinci Han Örneği

Research Article 498-514

Köten, E.

Kadercilik, Sağlık Davranışı ve Covid-19: Bir Literatür İncelemesi

Review Review 515-528

Djaadi, N., Altuğ, N.

The Moderating Effect of Religion Values and Ethnocentrism in the İmpact of Orientation Towards Globality and Social Values on Consumer's Global Brand Purchase Intention

Research Article 529-539

Erman, K.

Osmanlı Devleti’nde Nüfus Sayımı ve 2023 Numaralı Kayseri Nüfus Defteri

Research Article 540-547

Total Pageviews